Etusivu

Yhdistyksen tarkoituksena on Kanta-Hämeessä sijaitsevan Kankaistenjärven, sen lähiseudun ja valuma-alueen ympäristönsuojelun ja siihen liittyvien asioiden edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys itsenäisesti sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden, viranomaisten, laitosten ja muiden yhteisöjen kanssa
  • kerää tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä
  • kartoittaa järvialueeseen kohdistuvia ympäristöriskejä
  • suunnittelee ja toteuttaa Kankaistenjärven alueen hoito- ja kunnostustoimenpiteitä
  • ottaa kantaa Kankaistenjärven alueen hankkeisiin
  • antaa suosituksia ympäristön ja vesien suojelusta
  • tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
  • ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä
  • harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.